Vereniging Noardlike Fryske Wâlden


Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Particuliere grondeigenaren kunnen zich in Noordoost-Friesland voor het beheer van natuurgronden aansluiten bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is sinds september 2018 gecertificeerd als collectief voor particulier natuurbeheer.

Ook als het huidige beheercontract voor natuurbeheer afloopt, kunnen beheerders per 1 januari van het daaropvolgende jaar de overstap maken naar het collectieve stelsel via de Noardlike Fryske Wâlden. Hiervoor dient de beheerder zich tussen 15 november en 15 december bij de vereniging te melden.

Beheertypen die in het particulier natuurbeheer worden uitgevoerd, zijn onder andere: vochtig hooiland, kruidenrijk weidevogelgrasland, moeras en zoete plas.
Voor elk beheertype gelden specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Een beheerder kiest zelf op welke manier hij/zij het beheer uitvoert om aan het beheertype te blijven voldoen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden via info@noardlikefryskewalden.nl of via telefoonnummer 0511 – 745 200 (tussen 09:00 – 12:00 uur)


0511 – 745 200
(tussen 09:00 – 12:00 uur)

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost