Vereniging Noardlike Fryske Wâlden


Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW)

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is sinds september 2018 gecertificeerd als collectief voor particulier natuurbeheer.
Particuliere natuurbeheerders, in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden, kunnen zich voor een beheervergoeding voor natuurbeheer aansluiten bij het collectief NFW.
Om voor een beheervergoeding in aanmerking te komen is in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) een certificaat verplicht. Omdat het collectief NFW een groepscertificaat heeft is, het niet nodig dat alle beheerders een eigen certificaat hebben.
Het Natuurbeheerplan van Provincie Fryslân is leidend voor het beheertype. De SNL-beschikking heeft een looptijd van 6 jaar, het is mogelijk om bij nieuw beheer of uitbreiding van het huidige beheer in een lopende beschikking in te stappen.

Het bureau NFW verzorgt voor de particulier natuurbeheerders naast de certificering de aanvraag, communicatie met Provincie Fryslân, bewaking Natuurbeheerplan en de uitbetaling.
Daarnaast stelt NFW een beheerplan op voor de beheerder en verzorgt NFW de monitoring.

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 november en 15 december.
Beheertypen die binnen het collectief NFW worden uitgevoerd zijn onder andere:

 • • Vochtig weidevogel grasland
  • Vochtig hooiland
  • Kruiden- en fauna rijk grasland
  • Gemaaid rietland
  • Moeras
  • Zoete plas

Kijk voor informatie over Index Natuur en Landschap en een overzicht van de pakketten op de website van BIJ12.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het collectief NFW via

info@noardlikefryskewalden.nl

Telefoon: 0511-745200 (tussen 9.00 en 12.00 uur)


0511-745 200
(tussen 09:00 - 12:00 uur)

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost