Natuurcollectief Brabant


Natuurcollectief Brabant (NCB)

Natuurcollectief Brabant is een collectief waarbij u zich kunt aansluiten als u beheersubsidie wilt aanvragen voor uw eigen natuur en landschapselementen, SNL.

Samen voldoen de deelnemers van NCB ruim aan de minimale hectaregrens van de provincie. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen beheer en de certificering.

Het Natuurcollectief Brabant verzorgt voor de deelnemers aan het collectief de aanvraag en de afhandeling van de beheervergoeding. Het collectief dient ook wijzigingsverzoeken in van de natuurbeheerplankaart voor haar deelnemers.

Neem gerust contact op voor informatie die op uw situatie van toepassing is.


Het bestuur van Natuurcollectief Brabant bestaat uit:

-Frederike Scholten
-Frans de Laat
-Marnix Konings

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 06 830 241 65


 Foto achtergrond: www.fotohenkpijnenburg.nl

Belangrijke data

 


1 augustus

Als er dingen in het Natuurbeheerplan gewijzigd of ingetekend moeten worden voor uw aanvraag, dan is het raadzaam om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus door te geven aan het collectief.

1 september

Wilt u deelnemen aan de aanvraag SNL, neemt u dan contact op voor 1 september. Dan heeft het collectief nog alle gelegenheid om uw aanvraag op te maken en met u te overleggen. Om de werkdruk te spreiden kunt u zich uiteraard ook veel eerder melden.

Ook als u meer dan 200 ha beheert kan het heel aantrekkelijk zijn om aan te vragen via NCB. De certificering blijft hetzelfde en wij zorgen voor de IMNA-proof aanvraag van uw SNL volgens het nieuwe GLP (gegevensleveringsprotocol) van de provincie. Bel gerust om te overleggen wat we voor u kunnen betekenen.

Heeft u een terrein dat nieuw ingericht is en waar u subsidie voor wilt aanvragen, stuur dan het aanmeldformulier in zodat NCB contact opneemt met u of bel zelf met Frederike Scholten 06 830 241 65.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Brabant kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

NC Brabant

Frederike Scholten
06 830 241 65

Sparrendaalseweg 11
5262 LR Vught