Natuurcollectief Utrecht


Natuurcollectief Utrecht

Hanneke Hietink, zelf natuurbeheerder in Langbroek met een SNL beheervergoeding heeft afgelopen jaar het initiatief genomen tot oprichten van het natuurcollectief Utrecht.

Hanneke: “Het beheer van de natuur, daar gaat het om, en doe het vooral zelf.”

Het collectief is in het leven geroepen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de provincie Utrecht met betrekking tot de aanvraag van beheersubsidies. Per 2017 moet een aanvraag voor beheersubsidie minimaal 75 hectare betreffen en door de krachten te bundelen kunnen kleinere particuliere bos- en natuurbeheerders van de bestaande beheerssubsidieregelingen gebruik maken. Daarbij wordt certificering verplicht

Beheerders binnen het natuurcollectief zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun beheer, zij hebben allemaal hun eigen certificaat natuurbeheer. Het Natuurcollectief Utrecht verzorgt voor de deelnemers aan het collectief de aanvraag en afhandeling van de beheervergoeding. Het collectief kan optreden als gesprekspartner van de provincie over bijvoorbeeld het tot stand komen van het provinciaal natuurbeheerplan en eventueel nieuw te ontwikkelen natuurbeleid. In het belang van alle aangesloten beheerders moeten de kosten van het collectief natuurlijk zo laag mogelijk gehouden worden, daarvoor hoopt het natuurcollectief dat veel enthousiaste en betrokken natuurbeheerders zich zullen aansluiten.

De natuur in Utrecht is enorm divers, de beheerders zijn dat zeker ook. Binnen het collectief staan de beheerders centraal.


Het bestuur van het natuurcollectief bestaat uit:

- Hanneke Hietink
- Gijsbert van Sijpveld

- Benny van Dasselaar

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Utrecht kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.