Natuurcollectief Utrecht


Natuurcollectief Utrecht (NCU)

Natuurcollectief Utrecht is een collectief waarbij u zich kunt aansluiten als u beheersubsidie wilt aanvragen voor uw eigen natuur en landschapselementen onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het collectief is een collectief van beheerders door beheerders.

Hanneke: “Het beheer van de natuur, daar gaat het om, en doe het vooral zelf.”

Beheerders die via het natuurcollectief hun subsidie aanvragen hebben zelf een certificaat natuurbeheer waarmee ze hun beheer borgen. Het natuurcollectief verzorgt voor de deelnemers  de aanvraag en de afhandeling van de beheervergoeding.

Neem gerust contact op voor informatie die op uw situatie van toepassing is.


Het bestuur van het natuurcollectief bestaat uit:

- Hanneke Hietink
- Benny van Dasselaar
- Marc Smals

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Utrecht kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.