Natuurcollectief Noord-Holland


Natuurcollectief Noord-Holland (NCNH)

Natuur Collectief Noord-Holland is opgericht door Ayham Bayzid en Jan Molenaar om het voor kleine natuurbeheerders in Noord Holland mogelijk te maken om beheersubsidie aan te kunnen blijven vragen.

Doelstelling is een collectief wat de aanvraag en controle op de aanvraag verzorgt, maar niet bepalend is voor het beheer van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer, kan daarvoor een certificaat aanvragen via Part-Ner en is daarmee zelf verantwoordelijk voor het behouden van de beheervergoeding. De eigenheid van de deelnemers staat voorop. Daarnaast moeten de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk worden gehouden.

Per 2018 moet een aanvraag voor individueel beheersubsidie minimaal 75 hectare betreffen. Door de krachten te bundelen kunnen ook beheerders van kleine stukjes natuur van de regeling SNL-N gebruik blijven maken mede dankzij de Natuur Collectieven. Deze drempel kan de komende jaren nog verhoogd worden. Daarbij wordt certificering verplicht.

Het Natuurcollectief Noord-Holland verzorgt voor de deelnemers aan het collectief de aanvraag en afhandeling van de beheervergoeding. Het collectief dient ook wijzigingsverzoeken in van de natuurbeheerplankaart voor haar deelnemers.


Het bestuur van Natuurcollectief Noord-Holland bestaat uit:

- Ayham Bayzid

- Jan Molenaar


Voor meer informatie kunt u ons bellen op 06 172 680 48

Wilt u onze laatste informatiebrief ontvangen? Deze kunt u aanvragen via: info@natuurcollectiefnoordholland.nl

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Noord-Holland kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.