Via een Natuurcollectief kunt u subsidie aanvragen voor het beheer van uw natuur. Dit is SNL, Subsidie Natuur en Landschap. Er worden door elke provincie speciale eisen gesteld voor het ontvangen van SNL.

Zo moet uw grond opgenomen zijn op de natuurbeheerplankaart van de provincie en in het NNN (natuurnetwerk Nederland) liggen. Sommige provincies stellen ook de eis dat er eerder subsidie ontvangen moet zijn op de grond om in aanmerking te komen voor SNL. Het kan in elke provincie net weer een beetje anders zijn. Neemt u dus vooral contact op met het collectief in uw provincie om te horen of u mogelijk in aanmerking komt voor SNL.

Om SNL te kunnen aanvragen moet u ook gecertificeerd zijn. De natuurcollectieven werken samen met Part-Ner, certificering natuurbeheer. Via hen kunt u een individueel of een coöperatief certificaat aanvragen bij de Stichting Certificering SNL van de provincies.

Natuurcollectieven Nederland ondersteunt de Natuurcollectieven in de verschillende provincies.

Wilt u zelf een collectief oprichten neemt u dan contact op met Natuurcollectieven Nederland om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Klik voor meer informatie op de vlag van uw provincie

NC Fryslân

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden