Natuurcollectief VALA


NC Vala

Natuurcollectief VALA

Is opgericht voor particuliere natuurbeheerders met een natuurgebied waarvoor niet zelfstandig natuursubsidie kan worden aangevraagd. De Provincie Gelderland heeft de voorwaarden voor SNL veranderd met ingang van 1 januari 2017. Elke aanvraag voor Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) dient een minimale omvang te hebben van 150 ha.

Met een collectieve aanvraag wordt deze drempel gehaald. Om voor de beheervergoeding in aanmerking te komen, is bovendien certificering als natuurterrein beheerder verplicht. Iedere individuele deelnemer dient een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL te hebben. Via het Natuurcollectief VALA kan individuele certificering worden aangevraagd. Deze wordt ondergebracht bij Part-Ner, de organisatie die de certificering behartigt. De eigen inbreng en zelfstandigheid staan voor iedere deelnemer voorop, dit komt tot uiting in het Individuele Kwaliteitshandboek dat onderdeel uitmaakt van de certificering. Tegelijk is het van belang de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden.


De oprichters van het Stichting Natuurcollectief VALA zijn:

Dick Looman, voorzitter, melkveehouder te Zelhem. Dick is 10 jaar voorzitter geweest van Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt en is de initiator achter VALA.

Jacques Duivenvoorden, secretaris. Jacques heeft zijn sporen verdiend in het agrarische natuurbeheer bij Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt en als secretaris van Natuurlijk Platteland Oost. Is projectleider bij het herstel van het voormalige militaire oefenterrein “Gorsselse Heide”, 115 ha groot.

Jan Makkink, penningmeester. Jan is jarenlang betrokken bij Agrarische Natuurvereniging PAN te Aalten en Winterswijk.

Joop Spijkers, bestuurslid. Joop is secretaris van Stichting Marke Vragender Veen. Deze Stichting heeft het beheer over een Vragender Veen, een natuurgebied van ca. 110 ha in de Achterhoek.


Natuurcollectief VALA wil in de hele Provincie Gelderland het collectief zijn voor particuliere grondeigenaren.

Projectleider bij het Natuurcollectief VALA is Gerard de Ruiter. Bij hem kunt u terecht over vragen over de subsidie en voorwaarden.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief VALA kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.