Natuurcollectief Fryslân


Natuurcollectief Fryslân (NCF)

Natuurcollectief Fryslân verzorgt sinds 2017 de subsidieaanvraag Natuur en Landschap voor deelnemers uit heel Friesland die graag een SNL beheervergoeding willen ontvangen.

Doelstelling is een collectief wat de aanvraag en controle op de aanvraag verzorgt, maar niet bepalend is voor het beheer van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer en heeft een eigen certificaat (via Part-Ner, Certificering Natuurbeheer). De eigenheid van de deelnemers staat voorop. Daarnaast moeten de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk worden gehouden.

Wij hebben goed contact met de provincie. Onze deelnemers komen uit heel Friesland en zijn allemaal heel verschillend. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze vol passie bezig zijn met het beheer van hun stuk(je) natuur.

Tineke: “Zelf hebben wij een stuk natuur in Elahuizen van 15 hectare. Wij beheren dat met veel plezier met hulp van onze buurman die een melkveehouderij heeft. We genieten van de contacten met andere beheerders.”


Wilt u meer informatie over Natuurcollectief Fryslân, dan kunt u contact opnemen met Tineke de Vries (06 418 799 41).

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Fryslân kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.