Natuurcollectief Overijssel


Natuurcollectief Overijssel (NCO)

Natuurcollectief Overijssel verzorgt sinds 2017 de subsidieaanvraag Natuur en Landschap voor deelnemers uit heel Overijssel die graag een SNL beheervergoeding willen ontvangen.

Doelstelling is een collectief wat de aanvraag en controle op de aanvraag verzorgt, maar niet bepalend is voor het beheer van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer en heeft een eigen certificaat (via Part-Ner, Certificering Natuurbeheer) .

We hebben regelmatig overleg met de provincie. Dat zijn constructieve gesprekken.

Het gaat om de particuliere beheerder. De eigenheid van de deelnemers staat voorop. Daarnaast proberen wij de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden.


Wilt u meedoen in de aanvraag die het Natuurcollectief doet, dan kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier. Dit kunt u naar onderstaand emailadres sturen.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Overijssel kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.