Natuurcollectief Zuid-Holland


Natuurcollectief Zuid-Holland (NCZH)

Natuurcollectief Zuid-Holland is een collectief waarbij u zich kunt aansluiten als u beheersubsidie wilt aanvragen voor uw eigen natuur en landschapselementen onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het collectief is een collectief van beheerders door beheerders.

Beheerders die via het natuurcollectief hun subsidie aanvragen hebben zelf een certificaat natuurbeheer waarmee ze hun beheer borgen. Het natuurcollectief verzorgt voor de deelnemers de aanvraag en de afhandeling van de beheervergoeding.

Neem gerust contact op voor informatie die op uw situatie van toepassing is.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Zuid-Holland kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.