Natuurcollectief Zuid-Holland


Natuurcollectief Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt met ingang van 1 januari 2018 twee voorwaarden voor de aanvraag van subsidie voor natuurbeheer onder het Stelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze voorwaarden zijn:

1. gecertificeerd beheer
2. aanvraag van minimaal 75 ha

Een beheerder die kiest voor een individueel certificaat natuurbeheer kan via het Natuurcollectief Zuid-Holland zijn subsidie aanvragen bij de provincie. Voor de beheerders met minder dan 75 ha is aansluiten bij een collectief noodzakelijk, ook beheerders met een aanvraag van meer dan 75 ha zijn van harte welkom.

In 2016 heeft het collectief een aanvraag gedaan voor subsidie vanaf 2017 namens 20 gecertificeerde beheerders uit de provincie die totaal ruim 230 hectare natuur beheren, 13 poelen en ruim 250 knotwilgen.

Beheerders binnen het Natuurcollectief zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun beheer, zij hebben allemaal hun eigen certificaat natuurbeheer. Het Natuurcollectief Zuid-Holland verzorgt voor de deelnemers aan het collectief de aanvraag en afhandeling van de beheervergoeding. Het collectief treedt daarnaast als gesprekspartner van de provincie op over bijvoorbeeld het tot stand komen van het provinciaal natuurbeheerplan en eventueel nieuw te ontwikkelen natuurbeleid.

Beheerders die dit jaar of de komende jaren subsidie natuurbeheer willen aanvragen kunnen contactopnemen met Hanneke Hietink via onderstaande link.

Graag informeer ik u verder over de aanvraag van de subsidie en de aanvraag van het certificaat natuurbeheer.


Hanneke: zelf ben ik beheerder van een gebied van 12 hectare in de provincie Utrecht. Ik ben een groot voorstander van particulier beheer, ik vind het belangrijk dat wij onze eigen beheerbeslissingen kunnen nemen en zet mij ervoor in dat wij als beheerders zichtbaar zijn en gehoord worden. Wij leveren een grote bijdrage aan het natuurbeheer in Nederland. In 2015 stond ik aan de wieg van natuurcollectief Utrecht. Daar was voor de aanvraag van afgelopen jaar de 75 hectare-regel al van kracht en hebben we met het collectief een eerste aanvraag ingediend. Samen met andere beheerders heb ik mij de afgelopen jaren ingezet om in iedere provincie een collectief opgericht te krijgen ‘voor beheerders, door beheerders’. In Zuid Holland geldt vanaf dit jaar ook de 75 hectaregrens, ik zal mij dit jaar inzetten om de collectieve aanvraag voor Zuid-Holland op te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Zuid-Holland kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.