Natuurcollectief Limburg


Natuurcollectief Limburg

Natuurcollectief Limburg is opgericht om het voor particuliere natuurbeheerders met een klein natuurgebied in Limburg mogelijk te maken om voor een beheervergoeding door de provincie in aanmerking te komen. De provincie heeft de eisen veranderd per 2017. Elke aanvraag voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) moet voortaan betrekking hebben op een – gezamenlijk - gebied van minimaal 150 ha. Met een collectieve aanvraag van meerdere particuliere natuurbeheerders wordt deze ondergrens ook gehaald. Om voor een beheervergoeding in het kader van de SNL in aanmerking te komen, is bovendien certificering verplicht. Elke individuele deelnemer dient een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL te hebben. Via het Natuurcollectief Limburg kan individuele certificering via Part-Ner worden verkregen. De eigenheid en zelfstandigheid van de deelnemers staat voorop. Tegelijk is het van belang de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk houden.

De oprichters voor Limburg zijn Gé Peterink en Frederike Scholten van Aschat, twee particuliere natuurbeheerders. Gé Peterink heeft een natuurgebied en een natuurbegraafplaats op landgoed Weverslo in Heide. Hij werkt nauw samen met de Stichting Natuurcollectief Brabant, waarvan Frederike Scholten van Aschat voorzitter is. Door deze samenwerking worden kosten bespaard en kennis en ervaring gedeeld.

Gé Peterink: “We zijn er juist voor die particuliere natuurbeheerder met een klein gebied die enthousiast werken aan de kwaliteit van hun natuurgebied. Dat is degene die ook wil leren van de kennis en kunde van anderen. Juist deze groep dreigt door de nieuwe subsidieregels buiten de boot te vallen. En dat kan niet de bedoeling zijn. De kleine particuliere natuurbeheerder zorgt immers voor de krenten in de ‘natuurpap’, waardoor natuur en landschap zo verrassend en aantrekkelijk blijven.”

Wilt u de laatste informatiebrief ontvangen dan kunt u die aanvragen via info@natuurcollectieflimburg.nl. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

IN HET NIEUWS

 


ARTIKEL VAKBLAD GROEN
Nieuws
OMROEP VENRAY
Nieuws

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Limburg kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


NC Limburg

Frederike Scholten
06 830 241 65

Sparrendaalseweg 11
5262 LR Vught