Natuurcollectief Zeeland


Natuurcollectief Zeeland (NCZ)

Natuurcollectief Zeeland is een collectief waarbij u zich aan kunt sluiten als u beheerssubsidie voor u eigen natuur en landschapselementen wilt aanvragen (SNL) . Sinds de oprichting komen er jaarlijks nieuwe deelnemers bij, zodat er nu bijna 30 deelnemers lid zijn van het collectief. Jaarlijks worden enkele nieuwsbrieven verstuurd en er wordt een bijeenkomst voor de deelnemers georganiseerd.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Zeeland kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.