Natuurcollectief Gelderland


Natuurcollectief Gelderland (NCGD)

Het Natuurcollectief Gelderland is opgericht zodat particuliere natuurbeheerders met een klein natuurgebied beheersubsidie in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) aan kunnen vragen. De motivatie voor u als particulier is veelal dat het beheer u ter harte gaat en dat u uw beheer zelf wilt aansturen en wilt uitvoeren. Particuliere natuur- en boseigenaren met een oppervlakte kleiner dan 150 ha kunnen via het Natuurcollectief een aanvraag indienen.

Om voor een beheervergoeding in het kader van de SNL in aanmerking te komen, is bovendien certificering verplicht. Elke individuele deelnemer dient een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL te hebben. Via het Natuurcollectief Gelderland kan individuele certificering via Part-Ner worden verkregen. De eigenheid en zelfstandigheid van de deelnemers staat voorop. U blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer. Tegelijk is het van belang de kosten voor u als deelnemers zo laag mogelijk houden. Het Natuurcollectief hoopt dat veel enthousiaste bos- en natuurbeheerders zich zullen aansluiten.

Bestuurders van het collectief zijn Charlotte Rauwenhoff en Gijsbert van Sijpveld. Beiden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en beheer van natuurterreinen.

Natuurbeheerders in Gelderland, waarvoor de beheersubsidie aan het eind van enig jaar afloopt, vragen wij zich tijdig bij ons te melden. Dan is er gedurende het jaar voldoende tijd om een Certificaat Natuurbeheer aan te vragen en een aanvraag voor beheersubsidie SNL-natuur voor een volgende beheerperiode in te dienen. Belangrijk gedurende het jaar is ook om te zorgen dat het Natuurbeheerplan van de Provincie Gelderland in overeenstemming is met het natuurbeheertype dat op uw terrein aanwezig is. Alleen wanneer het natuurtype overeenkomt met het Natuurgebiedsplan komt u voor subsidie in aanmerking.


Wilt u meer informatie over Natuurcollectief Gelderland, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Rauwenhoff via info@natuurcollectiefgelderland.nl of 06 557 088 41.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Gelderland kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.