Natuurcollectief Gelderland


#camera_wrap_654 .camera_pag_ul li img, #camera_wrap_654 .camera_thumbs_cont ul li img { height:75px; width: auto; } #camera_wrap_654 .camera_caption { display: block; position: absolute; } #camera_wrap_654 .camera_caption a.camera_caption_link { display: block; position: absolute; left: 0; right: 0; top: 0; bottom: 0; } #camera_wrap_654 .camera_caption > div { background: #000000; } #camera_wrap_654 .camera_caption div.camera_caption_title { font-size: 18px;line-height: 18px;font-weight: normal; } #camera_wrap_654 .camera_caption div.camera_caption_desc { font-size: 12px;line-height: 12px;font-weight: normal; }

Natuurcollectief Gelderland

Het Natuurcollectief Gelderland is opgericht zodat particuliere natuurbeheerders met een klein natuurgebied kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de provincie Gelderland voor het verkrijgen van beheerssubsidies. De motivatie voor u als particulier is veelal dat het beheer u ter harte gaat en dat u uw beheer zelf wilt aansturen en wil uitvoeren. Vooral voor particuliere natuur- en boseigenaren met een oppervlakte kleiner dan 150 ha, die in aanmerking willen komen voor een beheerssubsidie, is er sinds 2017 veel veranderd. Om voor een beheervergoeding door de provincie in aanmerking te komen moeten de krachten gebundeld worden en is certificering verplicht.

De provincie heeft de eisen veranderd per 2017. Een aanvraag in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) moet sinds 2017 betrekking hebben op een – gezamenlijk - oppervlakte van minimaal 150 ha. door het bundelen van verschillende kleinere aanvragen in een collectieve aanvraag van meerdere particuliere natuurbeheerders wordt deze ondergrens gehaald. Het Natuurcollectief kan u daarbij assisteren.

Om voor een beheervergoeding in het kader van de SNL in aanmerking te komen, is bovendien certificering verplicht. Elke individuele deelnemer dient een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL te hebben. Via het Natuurcollectief Gelderland kan individuele certificering via Part-Ner worden verkregen. De eigenheid en zelfstandigheid van de deelnemers staat voorop. U blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer. Tegelijk is het van belang de kosten voor u als deelnemers zo laag mogelijk houden. Het Natuurcollectief hoopt dat veel enthousiaste bos- en natuurbeheerders zich zullen aansluiten.

De oprichters voor Gelderland zijn Charlotte Rauwenhoff en Gijsbert van Sijpveld. Charlotte Rauwenhoff is directeur van het landgoed Tongeren en beheert bos- en heide terreinen op de Veluwe en een nieuw ingericht natuurgebied waar hellingveen wordt hersteld.

Gijsbert van Sijpveld is rentmeester bij 't Schoutenhuis in Woudenberg, voor diverse landgoedeigenaren in Gelderland. Vanuit dien hoofde voert hij het beheer van een aantal particuliere landgoederen en is hij nauw betrokken bij verschillende natuurontwikkelingsprojecten.

Natuurbeheerders in Gelderland waarvoor de beheersubsidie aan het eind van enig jaar afloopt, vragen wij zich tijdig bij ons te melden. Dan is er gedurende het jaar voldoende tijd om een Certificaat Natuurbeheer aan te vragen en een aanvraag voor beheerssubsidie SNL-natuur voor een volgende beheerperiode in te dienen. Belangrijk gedurende het jaar is ook om te zorgen dat het Natuurbeheerplan van de Provincie Gelderland in overeenstemming is met het natuurbeheertype dat op uw terrein aanwezig is. Alleen wanneer het natuurtype overeenkomt met het Natuurgebiedsplan komt u voor subsidie in aanmerking


Wilt u meer informatie over Natuurcollectief Gelderland, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Rauwenhoff via info@natuurcollectiefgelderland.nl of 06-55708841.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Gelderland kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.