Natuurcollectief Utrecht


NC Utrecht

Natuurcollectief Utrecht

Hanneke Hietink, zelf beheerder in Langbroek van 12 hectare, deels met SNL beheervergoeding heeft in 2015 het initiatief genomen tot oprichten van het natuurcollectief Utrecht.

Hanneke: “Het beheer van de natuur, daar gaat het om, en doe het vooral zelf.”

De provincie Utrecht stelt met ingang van 1 januari 2017 twee voorwaarden voor de aanvraag van subsidie voor natuurbeheer onder het Stelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze voorwaarden zijn:

1. gecertificeerd beheer
2. aanvraag van minimaal 75 ha

Een beheerder die kiest voor een individueel certificaat natuurbeheer kan via het natuurcollectief Utrecht zijn subsidie aanvragen bij de provincie. Voor de beheerders met minder dan 75 ha is aansluiten bij een collectief noodzakelijk, ook beheerders met een aanvraag van meer dan 75 ha kunnen zijn van harte welkom.

In 2016 heeft het collectief een aanvraag gedaan voor subsidie vanaf 2017 namens 20 gecertificeerde beheerders uit de provincie die totaal ruim 230 hectare natuur beheren, 13 poelen en ruim 250 knotwilgen.

Beheerders binnen het natuurcollectief zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun beheer, zij hebben allemaal hun eigen certificaat natuurbeheer. Het Natuurcollectief Utrecht verzorgt voor de deelnemers aan het collectief de aanvraag en afhandeling van de beheervergoeding. Het collectief treedt daarnaast als gesprekspartner van de provincie Utrecht op over bijvoorbeeld het tot stand komen van het provinciaal natuurbeheerplan en eventueel nieuw te ontwikkelen natuurbeleid.

Beheerders die dit jaar of de komende jaren subsidie natuurbeheer willen aanvragen kunnen contact met ons opnemen via onderstaande link.


Het bestuur van het natuurcollectief bestaat uit:

- Hanneke Hietink
- Gijsbert van Sijpveld

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Utrecht kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.