Natuurcollectief Brabant


Natuur Collectief Brabant

Natuurcollectief Brabant

is opgericht door Frederike Scholten en Frans de Laat om het voor kleine natuurbeheerders in Brabant mogelijk te maken om beheersubsidie aan te kunnen blijven vragen. Per 2017 moet een aanvraag voor beheersubsidie minimaal 75 hectare betreffen en door de krachten te bundelen kunnen ook beheerders van kleine stukjes natuur van de regeling SNL gebruik blijven maken. Deze drempel kan de komende jaren nog verhoogd worden. Daarbij wordt certificering verplicht.

Het Natuurcollectief Brabant verzorgt voor de deelnemers aan het collectief de aanvraag en afhandeling van de beheervergoeding. Het collectief dient ook wijzigingsverzoeken in van de natuurbeheerplankaart voor haar deelnemers.


Het bestuur van Natuurcollectief Brabant bestaat uit:

-Frederike Scholten
-Frans de Laat
-Marnix Konings

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 06 830 241 65


Wilt u onze laatste informatiebrief ontvangen? Deze kunt u aanvragen via info@natuurcollectiefbrabant.nl

 Foto achtergrond: www.fotohenkpijnenburg.nl

IN HET NIEUWS

 


Mogelijkheid om versneld over te stappen door hogere vergoedingen.

In Brussel is het besluit om beheertype N16 een hogere beheervergoeding toe te kennen goedgekeurd. Deze wordt nu:
N16.3 (oud N16.01) Droog bos met productie €24,33/ha/jaar;
N16.04 (oud N16.02) Nat bos met productie en €43,77/ha/jaar.
De volgende vergoedingen zijn afgelopen jaar al verhoogd en kunnen voor u ook gunstig zijn om vervroegd aan te vragen:
N05.01 Moeras €705,71;
N06.04 Vochtige heide €233,93;
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland €536,93.
Als u hier informatie over wilt, neem dan z.s.m. contact op met Natuurcollectief Brabant.(tel: 06 830 241 65 of info@natuurcollectiefbrabant.nl) Zij kunnen dan met u berekenen hoeveel de nieuwe vergoeding zal zijn. U kunt daarna de beslissing nemen wel of niet vervroegd aan te vragen. Als u nog niet gecertificeerd bent moet dit ook gebeuren. Beheerders met meer dan 300 ha kunnen alleen vervroegd overstappen als ze hun nieuwe aanvraag via een collectief laten lopen. Ook voor u kan Natuurcollectief Brabant een berekening maken.

Mail voor meer informatie

Wat te doen als uw beschikking afloopt op 31 december 2018

*stuur vóór 15 april het aanmeldformulier (zie hieronder) ingevuld aan info@natuurcollectiefbrabant.nl. *

dan bent u tevens aangemeld bij Part-Ner en ontvangt u van hen alle informatie over de certificering.

Ook als u meer dan 200 ha beheert kan het heel aantrekkelijk zijn om aan te vragen via NCB. De certificering blijft hetzelfde en wij zorgen voor de IMNA-proof aanvraag van uw SNL. Bel gerust om te overleggen wat we voor u kunnen betekenen.

Hebt u een terrein dat nieuw ingericht is en waar u subsidie voor wilt aanvragen, stuur dan het aanmeldformulier in zodat NCB contact opneemt met u of bel zelf met Frederike Scholten 0683024165

Download aanmeldingsformulier Natuurcollectief NCB  Mail voor meer informatie

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Brabant kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


Natuur Collectief Brabant

Frederike Scholten
06 830 241 65

Sparrendaalseweg 11
5262 LR Vught