Natuurcollectief Fryslân


NC Fryslân

Natuurcollectief Fryslân

is opgericht door Romke Kinderman en Tineke de Vries. Romke en Tineke hebben allebei een natuurgebied met daarop een SNL beheervergoeding.

Ze hebben elk een eigen Certificaat Natuurbeheer SNL. Samen voldoen zij aan de 75 hectare drempel die de provincie Friesland voornemens is in te stellen. Inmiddels hebben zich ook al een aantal andere deelnemers aangemeld. Doelstelling is een collectief wat de aanvraag en controle op de aanvraag verzorgt, maar niet bepalend is voor het beheer van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer, heeft daarvoor het certificaat en is daarmee zelf verantwoordelijk voor het behouden van de beheervergoeding. De eigenheid van de deelnemers staat voorop. Daarnaast moeten de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk worden gehouden.

Tineke: ”We hopen op een groep enthousiaste beheerders die wellicht ook iets aan elkaar kunnen hebben. We willen graag dat alle beheerders bij Natuurcollectief Fryslân aansluiten, zodat we met elkaar de kosten zo laag mogelijk kunnen houden en een goede gesprekspartner kunnen zijn voor de provincie.”


Wilt u meer informatie over Natuurcollectief Fryslân, dan kunt u contact opnemen met Tineke de Vries (06-41879941).

Voor aanmelding bij het Natuurcollectief Fryslân kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.